Compartimentul “Urgenţe chirurgie oro-maxilo-facială”:

Asigură urgenţele în specialitatea chirurgie oro-maxilo-facială, 24 de ore/zi, inclusiv sîmbătă, duminică şi în zilele de sărbători legale.

Servicii medicale asigurate în compartimentul “Urgenţe chirurgie oro-maxilo-facială”:

• Tratamentul de urgenţă al plăgilor oro-maxilo-faciale
• Tratamentul de urgenţă în fracturile maxilo-mandibulare
• Reducerea de urgenţă a luxaţiilor temporo-mandibulare
• Tratamentul de urgenţă al infecţiilor oro-maxilo-faciale
• Tratamentul de urgenţă al hemoragiilor oro-maxilo-faciale, cu manifestări clinice ce pun în pericol viaţa
• Tratamentul de urgenţă al nevralgiei de trigemen


În compartimentul “Urgenţe chirurgie oro-maxilo-facială” nu se rezolvă urgenţe stomatologice.

La prezentarea în urgenţă, pacienţii vor trebui să-şi prezinte actul de identitate.


Servicii medicale asigurate în “Ambulatoriul de specialitate chirurgie oro-maxilo-facială”:

• terapia chirurgicală a abcesului de părţi moi
• terapia chirurgicală a supuraţiilor postoperatorii
• terapia chirurgicală a flegmoanelor
• terapia chirurgicală a furunculului
• tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate - plăgi tăiate superficiale, plăgi înţepate superficiale, necroze cutanate, escare, dehiscenţe plăgi (anestezie, excizie, sutură, inclusiv îndepărtarea firelor, pansament)
• terapia chirurgicală a tumorilor mici, chisturilor dermoide, sebacee, lipoamelor neinfectate
• tratamentul plăgilor postoperatorii
• terapia chirurgicală a hematomului


În “Ambulatoriul de specialitate chirurgie oro-maxilo-facială”, se pot realiza prin programare, în regim cu plată şi alte intervenţii chirurgicale:

• Extracţia dentară, alveolotomia, premolarizarea, etc.
• Odontectomia dinţilor incluşi
• Intervenţii chirurgicale ajutătoare tratamentului endodontic (rezecţia apicală, amputaţia radiculară)
• Tratamentul chirurgical preprotetic
• Tratamentul chirurgical al chisturilor oaselor maxilare limitate la 1-2 dinţi
• Tratamentul chirurgical al calculilor situaţi de-a lungul canalului Wharton (sialolitotomia)
• Plastia comunicării buco-sinuzale postextracţionale
• Prelevarea de biopsii

Pacienţii asiguraţi, care se adresează ambulatoriului clinicii de chirurgie oro-maxilo-facială cu bilet de trimitere şi card de sănătate, beneficiază de consultaţie gratuită.

Pacienţii care se adresează ambulatoriului clinicii de chirurgie oro-maxilo-facială şi nu prezintă bilet de trimitere şi card de sănătate pot beneficia de consultaţie în regim cu plată, la tariful de 50 lei (pentru consultaţie medic primar) sau 40 lei (pentru consultaţie medic specialist).

Controlul medical în ambulatoriul clinicii de chirurgie oro-maxilo-facială la persoanele care nu prezintă bilet de trimitere şi card de sănătate se efectuează în regim cu plată, la tariful de 10 lei/control.

Intervenţiile chirurgicale efectuate în ambulatoriul clinicii de chirurgie oro-maxilo-facială în regim cu plată, se plătesc conform listei de preţuri CNAS, aprobată de Direcţiunea SCMUT.

Pentru acelaşi episod de boală acută/subacută/acutizări ale bolilor cronice, pe un bilet de trimitere, în ambulatoriu se decontează maximum 3 consultaţii/controale per asigurat, într-un interval de maxim 60 de zile calendaristice de la data acordării primei consultaţii (Contractul cadru CNAS 2018-2019). Eventualele controale suplimentare în acest interval se acordă în regim cu plată, la tariful de 10 lei/control.

Pentru evaluarea clinică şi paraclinică, prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei asiguraţilor cu afecţiuni cronice, pentru una sau mai multe boli cronice tratate în cadrul aceleiaşi specialităţi, se decontează pe un bilet de trimitere maximum 4 consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultaţii pe lună (Contractul cadru CNAS 2018-2019).


Servicii medicale asigurate în “Secţia clinică cu paturi chirurgie oro-maxilo-facială”:

• Extracţia dentară la pacienţii cu afecţiuni asociate care necesită internare
• Tratamentul accidentelor şi complicaţiilor extracţiei dentare la pacienţii cu afecţiuni asociate care necesită internare
• Tratamentul chirurgical ajutător tratamentului endodontic (rezecţie apicală, amputaţie radiculară etc) la pacienţii cu afecţiuni asociate care necesită internare
• Tratamentul chirurgical preprotetic la pacienţii cu afecţiuni asociate care necesită internare
• Tratamentul chirurgical al incluziei dentare, al accidentelor şi complicaţiilor acesteia, la pacienţii cu afecţiuni asociate care necesită internare
• Tratamentul chirurgical al infecţiilor oro-maxilo-faciale
• Tratamentul chirurgical al afecţiunilor de origine dentară ale sinusului maxilar
• Tratamentul leziunilor traumatice ale ţesuturilor moi oro-maxilo-faciale
• Tratamentul fracturilor de mandibulă prin metode ortopedice sau osteosinteză
• Tratamentul fracturilor de masiv facial prin metode ortopedice sau osteosinteză
• Tratamentul traumatismelor dento-parodontale
• Tratamentul chirurgical al chisturilor osoase maxilare
• Tratamentul chirurgical al chisturilor ţesuturilor moi oro-cervico-faciale
• Tratamentul chirurgical al tumorilor benigne ale ţesuturilor moi oro-cervico-faciale
• Tratamentul chirurgical al tumorilor benigne ale maxilarelor
• Tratamentul chirurgical al tumorilor maligne oro-maxilo-cervico-faciale:
   -buze
   -limbă
   -planşeu
   -mucoasă jugală
   -comisură intermaxilară
   -gingivo-mucoasă alveolară
   -fibro-mucoasă palatinală
   -tegumente cervico-faciale
   -maxilar/mandibulă
• Tratamentul chirurgical al adenopatiilor cervicale
• Plastia reconstructivă de părţi moi şi osoase consecutive traumatismelor sau rezecţiilor chirurgicale după tumori benigne sau maligne oro-maxilo-cervico-faciale
• Tratamentul chirurgical al glandelor salivare
• Tratamentul chirurgical al articulaţiei temporo-mandibulare
• Tratamentul chirurgical al despicăturilor labio-maxilo-palatine
• Tratamentul chirurgical al anomaliilor dento-maxilare
• Tratamentul nevralgiei de trigemen

Investigaţii necesare în vederea anesteziei generale:
- Hemoleucogramă, VSH, uree, glicemie, GOT, GPT, creatinină, TS, TC, INR.
- EKG interpretat + examen cardiologic preoperator
- Rx pulmonar interpretat

Internarea în “Secţia clinică cu paturi chirurgie oro-maxilo-facială” se face pe baza următoarelor acte:

• buletin de identitate
• bilet trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist
• adeverinţă de salariat cu precizarea numărului de zile de concediu de boală pe ultimele 12 luni calendaristice (sau cupon pensie, carnet elev, adeverinţă handicap)
• card de sanatate

Intervenţiile chirurgicale in “Secţia clinică cu paturi chirurgie oro-maxilo-facială” sînt gratuite pentru pacienţii asiguraţi.

Persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat beneficiaza de servicii medicale numai in cazul urgentelor medico-chirurgicale si al bolilor cu potential endemo-epidemic in conditiile Legii nr. 95/2006, in cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.

Pe parcursul internarii, pacientii au obligatia de a fi prezenti permanent in Clinica de chirurgie oro-maxilo-faciala. Plecarea pacientilor internati din Clinica de chirurgie oro-maxilo-faciala, fara aviz din partea medicului curant (medicului de garda), va fi urmata de externarea disciplinara.

Nerespectarea regulamentelor de ordine interioara, refuzul de catre pacienti a prescriptiilor medicale, atitudinea necorespunzatoare fata de personalul Clinicii de chirurgie oro-maxilo-faciala sau patrimoniul acesteia, vor fi urmate de externarea disciplinara.

Pe parcursul internarii, pacientii isi vor mentine permanent igiena corporala.

Pe parcursul internarii, personalul nu-si asuma responsabilitatea pastrarii banilor, telefoanelor mobile, sau al altor obiecte de valoare ale pacientilor.

In perimetrul Clinicii nu exista locuri de parcare auto gratuita.

Programul de vizitare al pacientilor internati in Clinica de chirurgie oro-maxilo-faciala este luni-duminica, intre orele 13-18. Pacientii internati nu pot fi vizitati in acelasi timp de mai mult de doua persoane.

Notă: Unele din informaţiile prezente pe site pot suferi modificări, ca urmare a unor modificări legislative sau decizii ale instituţiilor de conducere sanitară centrale sau locale.